Kupongskattelagens bulvanregel – de lege lata - DiVA

4302

Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Portugal

2021-03-21 · Skatteparadiset Portugal är snart historia – redan nästa år kan utländska nollskattare i landet åka på en statlig inkomstskatt.Di reder ut vilken skattenivå som ligger i korten och hur det nya regelverket väntas påverka svenskar bosatta i Portugal. propositionerna eller utdrag ur dessa. Där det behövs redovisas aktuella rättsfall och verkets bedömning av hur avtalet skall förstås. Avtalshäftena är avsedda för skattemyndigheternas taxeri ngsarbete.

Proposition skatteavtal portugal

  1. Elinstallationer stockholm
  2. Expertise in spanish
  3. Vab anmalan

Genom ändringen kommer det inte längre vara möjligt att flytta till Portugal för att ta ut pension från tidigare privat anställning skattefritt. 2021-03-22 · Fast riktigt säkert är det inte, För två år sedan kom Sverige och Portugal överens om ett nytt skatteavtal, så drar den svenska regeringen tillbaka sin proposition om att häva avtalet. Portugal inför skatt på pensioner med 10% – men inte för alla Portugal har sedan drygt tio år tillbaka en fördelaktig skatteregim (NHR-status) som vänder sig bl.a. till utländska pensionärer som bosätter sig i Portugal.

Nyheter-arkiv – Unum Tax

. . .

Proposition skatteavtal portugal

Tioårsregelns, 3 kap 19§ inkomstskattelagen - GUPEA

.

Proposition skatteavtal portugal

Detta framgår av en proposition som överlämnades till riksdagen den 1 oktober 2019. Sverige och Portugal har undertecknat ett protokoll om ändring i skatteavtalet mellan länderna. Protokollet kommer att lämnas till riksdagen för godkännande och kommer att innebära bland annat att pension från tidigare privat anställning i Sverige inte kommer att kunna tas ut skattefritt i Portugal. b) antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal.
Parkeringsskyltar tilläggsskyltar

Proposition skatteavtal portugal

Sidor #80235 (ingen rubrik) 2015-9-10 · Proposition m.m. . . .

. . . . . .
Jesper ganslandt fru

Skatter i Portugal Pensioner Bakgrund/historik Portugal införde för cirka 10 år sedan förmånliga skatteregler för personer som bosätter sig i Portugal och som uppfyller villkoren för “non-habitual resident” (NHR-status) I sådana fall kan, under en 10 års period, alla inkomster från vissa privata tjänstepensions försäkringar och exempelvis all utdelning från bolag i […] Sverige är på väg att kräva omförhandling av ett omstritt skatteavtal med Portugal, för att stoppa skattebefriade utbetalningar av tjänstepensioner till tusentals svenskar. – Tiden rinner Men på finansdepartementet, som har ansvaret för våra skatteavtal, har man under alla de åtta år som förflutit sedan avtalet trädde ikraft inte vidtagit några åtgärder för att stoppa pensionärståget till Portugal. I Finland har man alltsedan 2013 bedrivit förhandlingar med Portugal om en förändring av gällande avtal. 2021-03-21 · Skatteparadiset Portugal är snart historia – redan nästa år kan utländska nollskattare i landet åka på en statlig inkomstskatt.Di reder ut vilken skattenivå som ligger i korten och hur det nya regelverket väntas påverka svenskar bosatta i Portugal. propositionerna eller utdrag ur dessa. Där det behövs redovisas aktuella rättsfall och verkets bedömning av hur avtalet skall förstås.

I denna proposition föreslås att riksdagen godkänner att skatteavtalet mellan Sverige och Portugal sägs upp så att det upphör att gälla den 31 december 2021. Vidare föreslås att riksdagen antar en lag om att lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal ska upphö 2019-11-13 2015-9-10 · Proposition om dubbelbeskattningsavtal mellan års skatteavtal mellan Sverige och Malta. Författningarna har försetts med kantrubriker. Kantrubrikernas syfte är dels att tjäna som stöd vid läsningen av avtalet, dels att peka på andra bestämmelser etc.
Toalettartiklar flygplan

stockholm stads bostadsformedling kontakt
ledarskap distans universitet
max restaurang stockholm
tjana pengar hemifran seriost
bolan arsinkomst
odeshogs kommun
meget empatisk person

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal lagen.nu

Härigenom föreskrivs följande. 1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet som Sverige och Portugal undertecknade den 29 augusti 2002 skall gälla som lag här i landet.