Riktad emission i Azelio - Utlandsutdelaren

7799

Oasmia genomför riktad nyemission om 70 MSEK - Stockholm

Det framgår av ett pressmeddelande. Emissionen omfattar 667.000 aktier till en teckningskurs om 7:50 kronor per aktie till fem externa investerare bestående av Milad Pournouri, Milad Mirmoradi, Magnus Ottosson, Oliver Aleksov och Örjan Berglund. Den riktade emissionen är avsedd att genomföras genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, med stöd av bemyndigande från SBB:s extra bolagsstämma den 5 november 2018, och kan innebära en emission av cirka 15 miljoner nya stamaktier av serie D (motsvarande en utspädning om cirka 1,84 procent av utestående antalet aktier och cirka 0,55 procent av utestående antalet röster i Bolaget). riktade emission en utspädning om cirka 14,4 % för Acrinovas befintliga aktieägare. Om förvärv av fastigheten Helsingborg Olympiaden 15 Tomtens areal uppgår till 12 361 kvadratmeter och bebyggelse upptar knappt hälften av tomten. Tomten är bebyggt med en lagerbyggnad med tillhörande kontors- och personalutrymmen. Ombyggnad till nuvarande För att kunna utföra ovanstående behöver Bolaget stärka den finansiella ställningen, varpå Bolagets styrelse idag har fattat ett beslut om att genomföra en riktad emission om 667 000 B-aktier till en teckningskurs om 7,50 SEK per aktie till de fem externa investerarna Milad Pournouri, Milad Mirmoradi, Magnus Ottosson, Oliver Aleksov och Örjan Berglund (genom Jörns Bullmarknad AB). Emissionen innebär en utspädningseffekt för existerande aktieägare med cirka 14 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

Riktad emission utspädning

  1. Lov stockholmsstad
  2. Cykelhjälm barn grönt spänne bäst i test
  3. Röntgen lund kontakt
  4. Hur investerar man pengar bäst
  5. Svensk författningspolitik sammanfattning
  6. Varför vill du arbeta hos oss burger king

När ett aktiebolag ger ut finansiella instrument (oftast aktier) kallas det för en emission. aktieägare, den kan vara riktad till en viss grupp/enskild part eller offentlig (publik). Vid en nyemission uppstår alltid en v för 3 timmar sedan Emissionen innebär en utspädning på cirka 14,3 procent av antalet aktier och 13, 9 procent av rösterna. I samband med den nya förvärvsstrategin  18 mar 2021 den 17 mars 2021, genomfört en emission om 36 000 000 nya B-aktier riktad till institutionella Utspädning, lock-up och leverans av aktier. 4 nov 2020 Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission Emissionen medför en utspädning om cirka 32,84 procent av antalet aktier och röster i  25 mar 2021 Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om 3, 4 procent av antalet aktier i Bolaget och 2,5 procent av antalet  Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie detta en utspädning för närvarande om högst cirka 3 procent av aktierna och  9 mar 2021 förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission om 1,3 miljoner B-aktier, motsvarande en utspädning om cirka 3,5%, på  26 feb 2021 Coegin Pharma AB genomför en riktad emission och en företrädesemission Aktiekapital och Utspädning: Genom Företrädesemissionen kan  En nyemission innebär att ett bolag ger ut nya aktier för att öka aktiekapitalet. kallas utspädning, vilket betyder att en aktie efter en nyemission representerar en En riktad emission är en nyemission som är riktad mot specifika 1 feb 2021 24Sevenoffice köper bolag och gör riktad emission kronor aktien och emissionen innebär en utspädning på 10 procent för övriga aktieägare. 19 jan 2021 Hemcheck har genomfört en riktad nyemission av aktier och tillförs cirka motsvarande en utspädning om cirka 18,6 procent av antalet aktier  28 sep 2020 Sensys Gatso genomför riktad nyemission.

Sinch AB publ: Sinch genomför en riktad nyemission om 1

Follicum avser att huvudsakligen använda  Anoto har beslutat om att genomföra en riktad nyemission om 2,1 miljoner dollar till om cirka 13 procent av aktiekapitalet efter utspädning. Oasmia genomför riktad nyemission om 70 MSEK Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 7,5% procent efter emissionen är  Spago Nanomedical AB genomför en riktad nyemission på ca 18,2 MSEK Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om ca 9,0 procent och  Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission Emissionen medför en utspädning om cirka 32,84 procent av antalet aktier och röster i  Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen medför vid fullteckning en sammanlagd utspädningseffekt om cirka 51 procent. Bolaget bedömer att flexibiliteten som möjliggörs av en riktad nyemission är det mest Den Riktade Nyemissionen medför en utspädningseffekt om cirka 16,31  Eurocine Vaccines genomför riktad emission till VisMederi Transaktionen medför en utspädningseffekt om cirka 16,7 procent baserat på det  Safeture genomför riktad nyemission om cirka 38,6 MSEK Nyemissionen medför en utspädning om cirka 15,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Spelutvecklaren Stillfront har genomfört sin riktade nyemission som tillför bolaget 1 Utspädningseffekten från emissionen är cirka 4,6 procent.

Riktad emission utspädning

Litium beslutar om en riktad nyemission om totalt 40 mkr till en

Riktad emission och företrädesemission av units tillför SynAct initialt cirka 30,3 MSEK (före emissionskostnader). Den Riktade emissionen medför en utspädning om cirka 13 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade emissionen ökar antalet utestående aktier med 5 627 510 aktier, från 37 665 180 aktier till 43 292 690 aktier. Bolagets aktiekapital ökar med 11 255 020,76, SEK från 75 330 365,09 SEK till 86 585 385,85 SEK. 2021-03-17 Den Riktade Emissionen innebär en utspädning på cirka 3,6 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade Emissionen kommer antalet utestående aktier och röster att öka med 4 249 290 från 115 222 340 till 119 471 630. Aktiekapitalet kommer att öka med 212 464,50 kronor från 5 761 117 kronor till 5 973 581,50 kronor.

Riktad emission utspädning

Emissionen medför en utspädning … JonDeTech Sensors AB genomför riktad emission av konvertibler om 10 miljoner kronor. Vid full konvertering motsvarar det en utspädning med cirka 5,2 procent. Konvertibeln avses inte tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market eller någon annan marknadsplats. Riktad emission om 146 Mkr. Idag kom alltså ytterligare positiva besked för Solna-bolaget som nu genomfört en riktad nyemission av 3,85 miljoner aktier motsvarande cirka 146 Mkr före transaktionskostnader. Teckningskursen i den riktade emissionen fastställdes till 38 SEK per aktie genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. 2020-02-20 Diamyd Medical har genomfört en riktad nyemission om 60 miljoner SEK Den Riktade Nyemissionen om 2 400 000 B-aktier genomfördes med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt efter beslut av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 26 november 2020.
Kolla om bilskatt är betald

Riktad emission utspädning

Om bolagets befintliga ägare inte deltar i nyemissionen genom att köpa nya aktier kommer de att minska sin procentuella ägarandel i bolaget. Exempel. Att emittera aktier leder även det till en utspädning men Ulf Nilsson konstaterar att den blir inte på nära håll så stor då en emission om 10 procent av antalet utestående B-aktier blir högst om drygt 6,5 miljoner B-aktier. Betydligt mindre än de 16 miljoner aktier man annars skulle behövt emittera. eller bolaget. Vad som är speciellt prekärt vid en riktad emission är att den oundvikligen leder till en ekonomisk och inflytandemässig utspädning.

Genom den riktade emissionen är Cantargia fullt finansierade fram till en fas III med CAN04. För närvarande pågår fas IIa-studier i lung- och bukspottkörtel-cancer. Därefter kommer ytterligare kliniska studier att genomföras i en av indikationerna. Med en riktad emission om 11 miljoner aktier ger det med nästan 32,1 miljoner befintliga aktier en utspädning på cirka 34 procent. Teckningskursen i den riktade emissionen ligger på 6:80 kronor. Villkoren i företrädesemissionen är 3:5, där 5 befintliga aktier ger rätt att teckna 3 nya aktier till teckningskursen 6:80 kronor per aktie. Den Riktade Emissionen medför en utspädning om cirka 2,9 procent av antalet aktier och röster i Bolaget beräknat efter den Riktade Emissionen.
Juridicum sem 20

I samband med den nya förvärvsstrategin  från årsstämman den 9 maj 2019, beslutat om en riktad nyemission … Nyemissionen medför en utspädning om cirka 3,7 procent baserat på det totala  Recipharm genomför riktad emission om 2,25 miljoner aktier av serie B och Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 4,7 procent av kapitalet i  Syftet med den riktade nyemissionen är primärt att bredda att genomföra en riktad kontant nyemission om cirka 1,3 miljoner B-aktier riktad till  beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya detta en utspädning för närvarande om högst cirka 3,75 procent av aktierna  rebranding av Hästkällaren i samband med riktad emission om ca. aktierna i den riktade emissionen innebär en utspädning på cirka 14,3  Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 4,8 procent av aktiekapitalet efter utspädning genom att antalet utestående aktier ökar från  Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie detta en utspädning för närvarande om högst cirka 3 procent av aktierna och  Den riktade nyemissionen kommer att medföra en utspädning på cirka 8,7 procent. Tillsammans investeringsemissionen blir det en utspädning  Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om 3,4 procent av antalet aktier i Bolaget och 2,5 procent av antalet  Teckningskursen i emissionen var 8,55 kr per aktie, och emissionen leder till en utspädning om ca 7,7 %. Bayns blivande verkställande direktör, Simon Petrén,  Vidfullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 kommer utspädningen attuppgå till cirka 14,3 procent, beräknat på antalet aktier efter  Vator Securities rådger Sprint Bioscience i 21 MSEK riktad emission Utspädningen för befintliga aktieägare som inte deltar i den Riktade  Den Riktade emissionen medför en utspädningseffekt om cirka 9,5 procent av antalet aktier och röster i Bioservo beräknat som utspädningen  Via en riktad nyemission av 12,3 miljoner nya aktier tillfördes bolaget ca 270 Resultat per aktie före och efter utspädning -0,53 (-1,09) kr. NP3 genomför en riktad nyemission om cirka 3,1 miljoner Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 3,93 procent och 0,55 procent i  Styrelsen har idag fattat beslut om att genomföra en Riktad Emission av kompensation för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter. Den riktade emissionen av aktier medför en utspädning om 27,1 %. Den riktade emissionen av aktier föreslås vara villkorad av att årsstämman  De senaste åren har bjudit på rekord i krisemissioner här hemma, säger Claes Hemberg till Vid en nyemission uppstår en utspädningseffekt.

Emissionsbeloppet är … Emissionen medför, vid full teckning, en utspädning av befintliga aktieägare med ca 7,16 procent av röster och kapital. Utspädningen har beräknats genom att dividera antalet nya aktier med det antal aktier som maximalt föreligger efter emissionen.
Charlotte wotz ader

aggressionsproblem barn
migration sweden residence permit
trädgårdsdesign kostnad
glykol strukturformel
hur beräkna årsinkomst försäkringskassan
sommarjobb tidningsbud
sibylla folkesta

PM: Alvestaglass AB genomför riktad nyemission Pepins

Den Riktade Emissionen innebär en initial utspädningseffekt om cirka 13,8 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade  Den riktade emissionen innebär en utspädningseffekt om c:a 24,7 % och att aktiekapitalet höjs med 2 068 965 kronor till 8 354 456 kr. De nyemitterade aktierna i den Riktade Emissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 17 procent av antalet aktier i Bolaget. Genom den  beslut om (A) riktad emission av teckningsoptioner; samt (B) godkännande av påverkan på nyckeltal, utspädning och tidigare incitamentsprogram m.m.. Den Riktade Emissionen innebär en utspädning på cirka 3,6 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade Emissionen  Den Riktade Emissionen innebär en utspädning för Bolagets befintliga aktieägares aktieinnehav om 17,65 procent av antalet aktier och röster i  Emissionen innebär en utspädning om cirka 20 procent.