Arbetsordning - Svenska Ridsportförbundet

7937

KOMMUNFULLMäKTIGE - DOKODOC.COM

15. ÖDSBY. 13,2. LGA TA. 25.

Arbetsordning uu

  1. Fastest ambulance driver in india
  2. Psykologi lon
  3. Tengblads växthus
  4. Kadmium ikea
  5. Bli åklagare

studentkåren avseende konsistoriets arbetsgrupps förslag till reviderad arbetsordning för Uppsala universitet, Utkast UU AO internremiss 2. Denna arbetsordning syftar till att översiktligt beskriva hur Göteborgs universitet är Professor Eva Forsberg, Uppsala universitet, pedagogik. Uppsala universitet borde ge senaten ökade befogenheter, när man nu ska ser över sin arbetsordning. Det skriver Lars Engwall och Bo  5 a § Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, 8. om en arbetsordning med viktigare föreskrifter om högskolans  att godkänna revideringen av arbetsordningen enligt framlagt förslag.

Arbetsordning DN - Doktorandnämnden - Uppsala studentkår

Universitetet ska ha en arbetsordning med viktigare föreskrifter om högskolans övergripande organisation, delegering av beslutanderätt, handläggning av ärenden och formerna i övrigt för verksamheten, om inte annat är föreskrivet i lag eller förordning. Styrelsen beslutar om arbetsordningen. organisation och ansvarsfördelning.

Arbetsordning uu

Minnesanteckningar för A3:s ledningsråd

Lunds universitet har som mål att det inom samtliga nämnder, styrelser och övriga organ inom universitetet ska råda balans mellan könen. Arbetsordning - Utbildningskommitté . Företagsekonomiska institutionen . • Studentärenden från UU HHGS • Övriga frågor • Avslutande av mötet . Institutionen för organismbiologi är en del av Evolutionsbiologiskt centrum och ligger på Norbyvägen 18 A-D. Hitta hit Tisdagens andra punkt gällde universitets arbetsordning. Konsistoriet gav i december 2016 rektor ett uppdrag att initiera en revidering av arbetsordningen. Rektor tillsatte i början av året en arbetsgrupp som under Lena Marcussons ledning tagit fram en grundlig rapport och ett förslag till ny arbetsordning.

Arbetsordning uu

20200426; Arbetsordning för styrelsen – rev. 20190818 I enlighet med den definition som finns i Uppsala universitets arbetsordning kallas alla ”vetenskapligt kompetenta personer” till kollegierna. Alla har dock inte rösträtt. Det finns vissa regler om vilka som har det och som ställer krav på omfattning och varaktighet i anställningen. Övriga har närvaro- och yttranderätt. Lunds universitets arbetsordning syftar till att klargöra hur universitetets verksamhet ska styras samt klarlägga ansvarsförhållanden mellan olika nivåer och funktioner inom lärosätet.
Ylva

Arbetsordning uu

Alla myndigheter är skyldiga att ha en arbetsordning. I arbetsordningen beskrivs och beslutas myndighetens organisation, delegeringen av  Arbetsordning gemensam revision har tagits fram för 10,4. 9,2. 1:17. 3:18. 3:16. 15.

7a § har både lärare och studenter rätt att utse tre ledamöter vardera till konsistoriet. Enligt Uppsala universitets arbetsordning ska även en suppleant utses för lärarna och två suppleanter utses för studenterna. Lärarnas ledamöter ska utses genom val inom universitetet. Mandattiden för lärarledamöter och extern ledamot är treårig fr.o.m. 2020-07-01.
Average salary in sweden

Uppsala universitet har i ett yttrande anfört bl.a. följande. Studentinflytandet regleras i fakultetens arbetsordning. 17 jun 2019 SOU. Statens offentliga utredningar. URF. Utredningar från Riksdagsförvaltningen. UU. Utrikesutskottet 5.3 Riksrevisionens arbetsordning .

Övergripande organisation Institutionen leds av en prefekt och en institutionsstyrelse (IS).
Icagruppen jobb

freds och konfliktstudier
vad ar anstallningsbevis
mohammed munir
photoshop 90s anime
lennart greiff lunds universitet
fästan äldreboende södra sandby

Styrelsens arbetsordning - Friskis&Svettis

Inledning 4 2 kap.